Opakování pro děti - vyjmenovaná slova "L"

Průměrné hodnocení: 3.8 (426 hlasů)

Vyjmenovaná slova po LTentokrát jsme pro vaše děti - určitě k jejich velké radosti - přichystali procvičovaní vyjmenovaných a příbuzných slov po "L" (občas se v textu objeví i procvičování vyjmenovaných slov po B, které by mělo být již zvládnuté). Platí to, co u první série vyjmenovaných slov: na začátku článku najdete přehled vyjmenovaných slov, pak cvičení určené i pro tisk a na konci celého článku bude opět klíč se správnými variantami.

Vyjmenovaná slova

V rámci tohoto seriálu vyšla cvičení na všechna vyjmenovaná slova:

Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po L Vyjmenovaná slova po M Vyjmenovaná slova po P Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná slova po V Vyjmenovaná slova po Z

Jestliže je budete chtít procvičovat i hravou formou, zkuste naše další hry, které najdete tady:  

Přehled vyjmenovaných slov po L

slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš

Cvičení

(Vytisknout na papír formátu A4)

1. l_ška B_strouška, vel_ká lampa, strom l_pa, poraněné l_tko, sl_šela jsem L_bora, nejbl_žší ml_n, sestra Ol_na, venku se bl_skalo, neupl_nula ani hodina, bl_skavé předměty, l_žuj opatrně, miminko vzl_kalo, l_tostivá L_da, kl_če od domu, l_ný Honza, starý ml_nář, vel_ké oči, nedosl_chavý dědeček, nepl_tvej potravinami, pes se l_sá, kočka si l_že tlapky.

2. L_sá hora, pol_kej pomalu, l_dský výtvor, vyl_čený pokoj, voňavý pel_něk, obl_bený film, zal_vat kytky, seml_t ob_lí, l_sá hlava, pevné l_ko, l_ska kvete, pl_novod, kl_dná b_střina, upl_nulý týden, sl_ším hrom, pl_seň v domě, pl_šová hračka, nebezpečný l_kožrout, kočka se nesl_šně pl_ží, bl_zko domu, nel_tuj se, l_s na ovoce, L_sá nad Labem, obě l_tka, králík kl_čkuje.

3. l_žařská výbava, pl_noucí voda, pl_nový vařič, had pol_ká žábu, bl_štivé sklo, l_ska je pták, l_ska je strom, l_bivé kalhoty, prudký l_ják, tiše se přibl_žit, ml_nské kolo, voda l_ně pl_nula korytem, tatínek l_čí past na myši, l_bila se mi halenka, l_pový květ, pel_ňkový čaj, pl_š je látka, zabl_sklo se, na l_stech, l_zat nanuk, l_ščí ohon, l_tostivý vzl_kot, rozpl_ne se.

4. svítipl_n, L_tomyšl, upl_nulo spoustu let, nesl_ším hudbu, malá kl_cka, mám l_sinu, ml_nářský pomocník, l_dové písně, je to bl_zoučko, l_st papíru,  pl_šový kabátek, odvar z pel_ňku, ml_nek na kávu, taška z l_ka, noční hl_dka, kněžna L_buše, zabl_sklo se, zemní pl_n, L_bor a L_duška, malý kl_č je kl_ček, l_že med, hvězdy se bl_skaly.

Klíč

1. liška Bystrouška, veliká, lípa, lýtko, slyšela jsem Libora, nejbližší mlýn, Olina, blýskalo, neuplynula, blýskavé, lyžuj, vzlykalo, lítostivá Lída, klíče, líný, mlynář, veliké, nedoslýchavý, neplýtvej, lísá, líže.

2. Lysá, polykej, lidský, vylíčený, pelyněk, oblíbený, zalívat, semlít obilí, lysá, lýko, líska, plynovod, klidná bystřina, uplynulý, slyším, plíseň, plyšová, lýkožrout, neslyšně plíží, blízko, nelituj se, lis, Lysá, lýtka, kličkuje.

3. lyžařská, plynoucí, plynový, polyká, blyštivé, lyska, líska, líbivé, liják, přiblížit, mlýnské, líně plynula, líčí, líbila, lipový, pelyňkový, plyš, zablýsklo, listech, lízat, liščí, lítostivý vzlykot, rozplyne se.

4. svítiplyn, Litomyšl, uplynulo, neslyším, klícka, lysinu, mlynářský, lidové, blizoučko, list, plyšový, pelyňku, mlýnek, lýka, hlídka, Libuše, zablýsklo, plyn, Libor a Liduška, klíč je klíček, líže, blýskaly.