Opakování pro děti - vyjmenovaná slova "P"

Průměrné hodnocení: 3.7 (337 hlasů)

Vyjmenovaná slova po PV dalším cvičení se kombinují s vyjmenovanými slovy po P už probraná slova po B, M a L. Všechna tři cvičení jsme vydali v předchozích dnech (cvičení po B, po M a po L).

Vyjmenovaná slova

V rámci tohoto seriálu vyšla cvičení na všechna vyjmenovaná slova:

Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po L Vyjmenovaná slova po M Vyjmenovaná slova po P Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná slova po V Vyjmenovaná slova po Z

Jestliže je budete chtít procvičovat i hravou formou, zkuste naše další hry, které najdete tady:  

Přehled vyjmenovaných slov po P

pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se

Cvičení

(Vytisknout na papír formátu A4)

1. netop_ří tělo, hraju si na p_sku, p_tel brambor, trn p_chá, slep_me pap_r lep_dlem, včely sb_rají p_l, malá op_ce je op_čka, p_šný jako páv, brněnský p_vovar, koňské kop_to, velké p_smeno, p_lná studentka, plachý slep_š, p_tlák v lese, rosa se třp_tila, načep_řený krocan, látkový p_tlík, výletníci klop_tali, nap_š dop_s, časop_sy a noviny, pop_navá rostlina, koup_t si p_tlík bonbónů, na poli roste p_r, heboučké p_rko, p_škotové těsto, p_skni na něho.

2. p_sečná pláž, nap_navá kniha, zloděj si odp_kal trest, řetízek se třp_til, nep_j p_vo, přep_chový palác, suché p_liny, starý sp_s, nejp_lnější hospodyňka, dívka p_ští, podej mi p_lník a p_lu, p_šeme na počítači, pap_rový p_tlík, Pep_k nap_ná šňůru, osel má p_sk, krocan se čep_ří, žlutý p_l, slep_ce na p_sku, nap_š nadp_s, slep_š a netop_r, klop_tla o balvan, pol_kej pomalu, šp_navé kalhoty, p_chlavé trny, zp_tovat svědomí, urostlý chlap_k.

3. jemný p_lník, nep_skej na psa, výp_sky z knih, zp_váme p_sničky, včely jsou p_lné, nacpal p_r do p_tle, chlapec p_ká a zp_tuje svědomí, b_lá p_voňka, op_čí mládě, zatřp_tila se, p_ská na prsty, čertovo kop_tko, poraněný p_sk, slep_ce se čep_řila, p_chnout se do prstu, drahokamy se třp_tily, p_sklavý hlásek, nap_nat lano, smrkové p_liny, p_tlovina, nep_tlačte v lese, malé kop_to je kop_tko, vytrvalost a p_le.

4. mládě p_palo, kluk se nap_l vody, nevyp_nej se, p_šeme dop_sy a pohledy, přep_š ten text, vrbová p_šťalka, lidová p_seň, starý pap_r, zalep_l obálku, koně klop_tali, růže p_chá, P_šná princezna, budeš p_kat za své činy, Pep_ček je hodný kluk, topoly se vyp_nají, přep_chové auto, lep_dlem to přilep_š, p_tel p_lin, posp_chej do obchodu, není to nap_navý film, vrabci se čep_řili, netop_ří let, p_rátská loď.

Klíč

1. netopýří, písku, pytel, píchá, slepíme papír lepidlem, sbírají pyl, opice je opička, pyšný, pivovar, kopyto, písmeno, pilná, slepýš, pytlák, třpytila, načepýřený, pytlík, klopýtali, napiš dopis, časopisy, popínavá, koupit si pytlík, pýr, pírko, piškotové, pískni.

2. písečná, napínavá, odpykal, třpytil, nepij pivo, přepychový, piliny, spis, nejpilnější, piští, pilník a pilu, píšeme, papírový pytlík, Pepík napíná, pysk, čepýří, pyl, slepice na písku, napiš nadpis, slepýš a netopýr, klopýtla, polykej, špinavé, pichlavé, zpytovat, chlapík.

3. pilník, nepískej, výpisky, zpíváme písničky, pilné, pýr do pytle, pyká a zpytuje, bílá pivoňka, opičí, zatřpytila se, píská, kopýtko, pysk, slepice se čepýřila, píchnout, třpytily, pisklavý, napínat, piliny, pytlovina, nepytlačte, kopyto je kopýtko, píle.

4. pípalo, napil se, nevypínej, píšeme dopisy, přepiš, píšťalka, píseň, papír, zalepil, klopýtali, píchá, Pyšná, pykat, Pepíček, vypínají, přepychové, lepidlem to přilepíš, pytel pilin, pospíchej, napínavý, čepýřili, netopýří, pirátská.