Opakování pro děti - vyjmenovaná slova "S"

Průměrné hodnocení: 3.8 (231 hlas)

Vyjmenovaný slova po SCvičení vyjmenovaných slov po S obsahuje i všechna předchozí vyjmenovavaná slova. Články s cvičeními najdete zde: vyjmenovaná slova po B, vyjmenovaná slova po M, vyjmenovaná slova po L a vyjmenovaná slova po P.

Vyjmenovaná slova

V rámci tohoto seriálu vyšla cvičení na všechna vyjmenovaná slova:

Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po L Vyjmenovaná slova po M Vyjmenovaná slova po P Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná slova po V Vyjmenovaná slova po Z

Jestliže je budete chtít procvičovat i hravou formou, zkuste naše další hry, které najdete tady:  

Přehled vyjmenovaných slov po S

syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat

Cvičení

(Vytisknout na papír formátu A4)

1. s_té jídlo, s_chravý podzim, můj s_novec, s_n us_ná sám, malá s_ň je s_ňka, s_lonová taška, s_slí doupě, vys_chá mu v ústech, s_kora koňadra, je rozdíl mezi Měs_cem a měs_cem, os_pal se vyrážkou, s_rová mrkev, m_š má ráda s_r, volejbalová s_ť, pl_sňový s_r, staré s_dl_ště, máš vel_kou s_lu, zas_pat díru, nos_t batoh, s_pký p_sek, kval_tní s_rečky, prádlo us_chá, s_lný chlap_k, s_pký p_sek, us_chající tráva.

2. nerozs_pej mouku, s_korčino hnízdo, dos_ta se najedl, s_náček sp_nká, přes_pej cukr, nové s_tko, leden je zimní měs_c, nemus_š kresl_t, s_ček houkal, prezidentské s_dlo, třepeš se jako os_ka, mas_té jídlo, s_rovátka, pomazánka se s_rem, s_vá holubička, pára s_čela, chraptíš a s_peš, nás_lí, malý les je les_k, paní S_korová, p_sek se pros_vá s_tem, vysleč se v předs_ni, s_novec M_lan, nes_čkuj, dětský zás_p.

3. s_dlo vlády, s_ra je nerost, dej mi kus s_ra, máma us_ná, hlas_tá hudba, nejs_lnější kluk ve třídě, s_lný uragán, kaluže vys_chají, s_rový brambor, olomoucký s_reček, jahodový s_rup, velké ús_lí, s_pký sníh, s_lonové vlákno, kl_katá s_lnice, os_řelé dítě, zm_je zas_čela, las_čka přeběhla s_lnici, l_stí na os_ce, mladý s_sel, vys_lující horko, nefunkční vys_lačka, otec se s_nem, déšť zes_lil, vánoční bes_dka.

4. druhé tis_ciletí, bláto os_chá, naplnit s_pky, jsi nenas_ta, s_rové výpary, chytil se do s_tě, obs_paná květy, rozs_pané časop_sy, rovná s_lnice, kozí s_r, přes_pací hodiny, v rákosí s_dlili ptáci, had s_čí, rozs_paná sůl, s_pej s_korkám zrní, neos_dlené oblasti, studna vys_chá, hlas_tý s_kot, malý s_n je s_náček, mluví - sotva s_pe, s_novec us_ná, podej mi s_tko na čaj, pros_me o radu, rybičky v s_ti, s_lný slon.

Klíč

1. syté, sychravý, synovec, syn usíná, síň je síňka, silonová, syslí, vysychá, sýkora, Měsícem a měsícem, osypal, syrová, myš má ráda sýr, síť, plísňový sýr, sídliště, velikou sílu, zasypat, nosit, sypký písek, kvalitní syrečky, usychá, silný chlapík, sypký písek, usychající.

2. nerozsypej, sýkorčino, dosyta, synáček spinká, přesypej, sítko, měsíc, nemusíš kreslit, sýček, sídlo, osika, masité, syrovátka, sýrem, sivá, syčela, sípeš, násilí, lesík, Sýkorová, písek se prosívá sítem, předsíni, synovec Milan, nesýčkuj, zásyp.

3. sídlo, síra, sýra, usíná, hlasitá, nejsilnější, silný, vysychají, syrový, syreček, sirup, úsilí, sypký, silonové, klikatá silnice, osiřelé, zmije zasyčela, lasička přeběhla silnici, listí na osice, sysel, vysilující, vysílačka, synem, zesílil, besídka.

4. tisíciletí, osychá, sýpky, nenasyta, sírové, sítě, obsypaná, rozsypané časopisy, silnice, sýr, přesýpací, sídlili, syčí, rozsypaná, sypej sýkorkám, neosídlené, vysychá, hlasitý sykot, syn je synáček, sípe, synovec usíná, sítko, prosíme, síti, silný.