Opakování pro děti - vyjmenovaná slova "V"

Průměrné hodnocení: 3.8 (535 hlasů)

Vyjmenovaná slova po VPokračujeme předposledním cvičením, vyjmenovanými slovy po V. Tentokráte už cvičení obsahují vyjmenovaná slova po B, vyjmenovaná slova po L, vyjmenovaná slova po M, vyjmenovaná slova po P a vyjmenovaná slova po S.

Vyjmenovaná slova

V rámci tohoto seriálu vyšla cvičení na všechna vyjmenovaná slova:

Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po L Vyjmenovaná slova po M Vyjmenovaná slova po P Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná slova po V Vyjmenovaná slova po Z

Jestliže je budete chtít procvičovat i hravou formou, zkuste naše další hry, které najdete tady:  

Přehled vyjmenovaných slov po V

vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň a slova s předponou vy-, vý-

Cvičení

(Vytisknout na papír formátu A4)

1. v_strašený pes, stará v_dlička, můj zlozv_k, v_tat bab_čku, malá v_ska, v_dět v_nohrad, skok do v_šin, pán z V_sočan, vlk v_je, nové prav_tko, v_soká věž, v_rábět hračky, neobv_klý stav, zv_kal si těžko, dobře v_dět, řeka V_dra, zimní v_prodej, l_dový v_pravěč, nejv_šší hora, školní v_let, v_borná polévka, v_borný student, těžké v_ko, oční v_čko, nepov_kuj, spravený v_tah, dnešní nov_ny, v_r je sova, vodní v_r, táhlá v_šina.

2. nadmořská v_ška, v_letníci jdou, špatné náv_ky, cesta se v_ne, jedu na V_sočinu, v_šší princip, nev_v_šuj se nad ostatní, nebuď v_strašený, v_tat kamaráda, třídní v_kaz, kl_čový v_sledek, v_braný sp_s, to je v_m_sl, dívka v_je věneček, malá mořská v_la, v_ská tě ve vlasech, v_dáme se často, létat v_š a v_š, v_š v_sledek, v_stavěl dům, nová v_la, v_dří, V_deň, v_dám peníze, jsi v_nen, v_chřice se přihnala, V_ktor je hodný kluk, slunce v_chází.

3. v_cpaná v_dra, z v_šiny, malá vesnice je v_ska, v_sel za nohy, v_dali časop_s, pan V_hlídal, v_tí psů, v_tr zv_řil prach, holka v_rostla, začni jim v_kat, náročný v_klad, zub se v_klá, vojenský v_cv_k, udělej v_m_k, v_měna známek, nový v_kýř, v_m_j sklenici, v_hoď odpadky, prosím o jeden v_tisk, přiv_dělek, hradní v_žka, v_ří houkání, rozv_jet se, v_šehradská skála, nezav_rej oči, otev_rej dveře pomalu, jsi v_těz, V_tek má v_borné v_svědčení, v_lov_t ryb_čku, v_la v pohádkách.

4. v_sej mák, v_dat knihy, v_dala jsem tě, v_maluj omalovánku, v_piš složenku, v_tři kuchyň, brzy si zv_kneš, záv_st, nepřežv_kuj, všechno v_š, severní v_tr, dlouhá chv_le, to je ale v_heň, v_měnit řidičský průkaz, zv_kat si, mentolová žv_kačka, v_soký panelák, b_t hubený jako v_žle, v_kázat ven, dětský pov_k, v_klají se zuby, v_ří zobák, v_loha je v_zdobená, zralé v_šně a hroznové v_no, v_stavené obrazy, v_deňský kostel, v_sutá lanovka, obrázky v_sely na stěnách.

Klíč

1. vystrašený, vidlička, zlozvyk, vítat babičku, víska, vidět vinohrad, výšin, Vysočan, vyje, pravítko, vysoká, vyrábět, neobvyklý, zvykal, vidět, Vydra, výprodej, lidový vypravěč, nejvyšší, výlet, výborná, výborný, víko, víčko, nepovykuj, výtah, noviny, výr, vír, výšina.

2. výška, výletníci, návyky, vine, Vysočinu, vyšší, nevyvyšuj, vystrašený, vítat, výkaz, klíčový výsledek, vybraný spis, výmysl, vije, víla, víská, vídáme, výš a výš, víš výsledek, vystavěl, vila, vydří, Vídeň, vydám, vinen, vichřice, Viktor, vychází.

3. vycpaná vydra, z výšiny, víska, visel, vydali časopis, Vyhlídal, vytí, vítr zvířil, vyrostla, vykat, výklad, viklá, výcvik, výmyk, výměna, vikýř, vymyj, vyhoď, výtisk, přivýdělek, vížka, výří, rozvíjet se, vyšehradská, nezavírej, otevírej, vítěz, Vítek má výborné vysvědčení, vylovit rybičku, víla.

4. vysej, vydat, vídala jsem tě, vymaluj, vypiš, vytři, zvykneš, závist, nepřežvykuj, víš, vítr, chvíle, výheň, vyměnit, zvykat, žvýkačka, vysoký, být hubený jako vyžle, vykázat, povyk, viklají, výří, výloha je vyzdobená, višně a víno, vystavené, vídeňský, visutá, visely.